Planlagte menighedsrådsmøder 2019

Menighedrådsmøder begynder kl. 19 og afholdes i Konfirmandstuen, Rævedalsvej 3, Ferslev

Vi indsætter links til dagsordener og referater løbende.

Møde    
Torsdag den 10. januar dagsorden referat
Tirsdag den 12. februar  dagsorden referat
Tirsdag den 19. marts dagsorden referat
Torsdag den 11. april dagsorden referat
Tirsdag den 7. maj (efter kirkesyn) dagsorden referat
Onsdag den 12. juni dagsorden referat
August dagsorden referat
September dagsorden referat
Oktober dagsorden referat
November dagsorden referat