Menighedsråd

Vi hører under Aalborg Stift, og Aalborg Vestre Provsti.

Menighedsrådet har konstitueret sig for det kommende kirkeår på følgende måde:

Formand Janni Søgaard
Næstformand Henriette Elkjær
Kirkeværge Ferslev og Volsted Jens Qvist-Jensen
Kirkeværge Dall Tommy Kristensen
Kasserer Henriette Elkjær
Kontaktpersoner Lene Jensen og Jette Lundsgaard
Sekretær Annette Thor Jakobsen
Webredaktør Annette Thor Jakobsen
Stedfortrædere,  Ferslev John Hinze
Stedfortrædere, Dall Inga Madsen
Stedfortrædere,  Volsted Kaj Schmidt
Underskriftsberettiget (sammen med formand) Jette Lundsgaard