×

Advarselsmeddelelse

  • Begivenheden har allerede fundet sted.
Søndag d. 1. september 2019, kl. 13:00

Efter friluftsgudstjeneste og kirkefrokost afholder Ferslev-Dall-Volsted Menighedsråd det årlige menighedsmøde.

Du får her indblik i pastoratets økonomi og aktiviteter i det forgangne år, og menighedsrådets planer for det fremtidige arbejde, så vi sammen kan drøfte vores visioner for kirkelivet i vores sogne.

Alle er velkomne til at deltage i mødet.

Et særligt punkt på dette års menighedsmøde er menighedsrådets fremtidige organisering og sammensætning forud for næste menighedsrådsvalg i 2020.
Her er vi i særlig grad interesserede i idéer og inspiration fra menigheden.
Der er mange forskellige tanker på banen, fx:

  • forøgelse af antallet af medlemmer i menighedsrådet, 
  • uddelegering af opgaver til udvalg, 
  • inddragelse af flere frivillige, 
  • ændring af intern kommunikation, som erstatning for nogle af de fælles menighedsrådsmøder.

Kom og giv dit bud på, hvordan Ferslev, Dall, Volsted Sogne bliver endnu bedre.


Medvirkende
Menighedsrådet med formand Janni Søgaard i spidsen
Sted Konfirmandstuen i Ferslev