18 AUG

Orienteringsmøde (flyttet fra 12/5)

Dato: 
Tirsdag d. 18. august 2020, kl. 19:00

Rævedalsvej 3, 9230 Svenstrup J

Menighedsrådet

NY DATO pga. forholdreglerne i forbindelse med Cororavirus.

Vi starter med at holde det årlige menighedsmøde. hvor menighedsrådet fortæller om arbejdet i det forløbne år, fremlægger regnskab og budget samt oplæg til drøftelse af visionerne for det kommende arbejde. ...

Læs mere
23 AUG

Gudstjeneste

Dato: 
Søndag d. 23. august 2020, kl. 09:30

Dall Kirke

Tine Zinck Damgaard

29 AUG

Konfirmation i Dall

Dato: 
Lørdag d. 29. august 2020, kl. 11:00

Dallvej 72, 9230 Svenstrup J

Tine Zinck Damgaard

30 AUG

Gudstjeneste

Dato: 
Søndag d. 30. august 2020, kl. 11:00

Dall Kirke

Tine Zinck Damgaard

10 SEP

Sognetræf

Dato: 
Torsdag d. 10. september 2020, kl. 14:00

Rævedalsvej 1, 9230 Svenstrup J

Tine Zinck Damgaard

Gratis

Hvor har vi dog savnet at kunne mødes til Sognetræf i Konfirmandstuen. Vi håber og tror, at vi til efteråret igen kan mødes sundhedsmæssigt forsvarligt. Vi sørger selvfølgelig for, at vi kan overholde alle retningslinjer, og derfor kan det være, at Sognetræf bliver lidt anderledes, end vi er vant til. ...

Læs mere
13 SEP

Gudstjeneste

Dato: 
Søndag d. 13. september 2020, kl. 09:30

Dall Kirke

Tine Zinck Damgaard

13 SEP

Gudstjeneste

Dato: 
Søndag d. 13. september 2020, kl. 09:30

Dall Kirke

Susanne Rytter Karamperis

15 SEP

Valgforsamling (menighedsrådsvalg)

Dato: 
Tirsdag d. 15. september 2020, kl. 19:00

Rævedalsvej 5, 9230 Svenstrup J

Menighedsrådet og valgbestyrelsen

Det er i dag vi vælger det nye menighedsråd.

Mødet er offentligt, men det er kun personer med valgret, der har tale- og stemmeret.

Kandidaterne opstilles i løbet af aftenen, og alle valgbare kan stille op. ...

Læs mere
24 SEP

Vandregudstjeneste i Volsted

Dato: 
Torsdag d. 24. september 2020, kl. 17:00

Ved Volsted Kirke

Tine Zinck Damgaard

Eftertanke, efterår og efterklang
- Gudstjenester i vandresko

To torsdage i efteråret indbyder vi alle, der har tid og lyst med på en gåtur i pastoratets fantastiske natur. Turene bliver på ca. 5 km, der tilbagelægges i roligt tempo.

Der vil være ord til eftertanke, plads til stilhed og mulighed for samtale.

Vel mødt - i gode travesko og tøj passende til vejret.

Læs mere
27 SEP

Gudstjeneste

Dato: 
Søndag d. 27. september 2020, kl. 11:00

Dall Kirke

Tine Zinck Damgaard